ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
กลุ่มภารกิจ/บุคลากร
กลุ่มภารกิจแผนงานยุทธศาตร์และการพัฒนา
กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ
กลุ่มภารกิจแผนกายภาพ
กลุ่มภารกิจวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
 
กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ กลับหน้าหลัก


นางสาวอาภรณ์ แก้วสลับศรี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร : 7810
E - mail : tennis_00778@hotmail.com

นางสาวจงกล ปาลานุพันธ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร : 7801
E - mail : Kage_ka@hotmail.com

นางสาวเกศนี ตังคะมณี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร : 7802
E - mail : kasanee_tung@hotmail.com sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop vibrator vibrator vibrator izmir sex shop izmir sex shop ankara sex shop ankara sex shop antalya sex shop penis pompası penis pompası sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri