ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
VDO CLIP กลับหน้าหลัก
  ภาพโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานของเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559

หน้าที่ :