สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 15 พ.ย.60 ถึงวันที่ 26 ม.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญร่วมงาน ASEAN Tourism Research Conference (ATRAC)2018
 
     
               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับสมาคม ASEAN Tourism Research Association กำหนดจัดงาน ASEAN Tourism Research Conference (ATRAC)2018 ระหว่างวันที่ 28 - 29 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการในระดับอาเซียนและนานาชาติ ด้านการท่องเที่ยว
               ขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมงานดังกล่าวฯ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.atrasecretariat.com/call-for-papers