สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 24 พ.ย.60 ถึงวันที่ 31 ม.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกรางวัลบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ระดับส่วนงาน/ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2560
 
     

ประกาศมหาวิทยาลัย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกรางวัลบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกรางวัลบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2560
แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย