สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 28 พ.ย.60 ถึงวันที่ 20 ม.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการนานาชาติ “การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๑
 
     

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
จัด
งานประชุมวิชาการนานาชาติ “การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๑
(The 1st International Conference on Sustainable Education Development (ICSED2018)
ระหว่าง 20-21 มกราคม 2561 

ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.icsed.ubru.ac.th/?page_id=84&lang=en