สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 17 ม.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วม “การประกวดผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” ในงานศรีวิชัยแฟร์ ประจำปี 2561
 
     
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ขอเชิญส่งผลงานของนักเรียน นักศึกษาในสังกัดหน่วยงานของท่าน เข้าร่วม “การประกวดผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” ในงานศรีวิชัยแฟร์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
http://rdi.rmutsv.ac.th/srivijaya_fair2018