สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 18 ม.ค.61 ถึงวันที่ 27 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อสังคมเพื่อนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ
 
     
        สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคใต้ 9 สถาบัน จึงขอเชิญชวนให้หน่วยงานของท่านคัดเลือกผลงานวิชาการเพื่อสังคม(งานวิจัยรับใช้สังคม) ร่วมนำเสนอในสาขางานวิชาการเพื่อสังคม โดยมีกำหนดการส่งบทความและแนวทางการเขียนบทความวิชาการเพื่อสังคม โดยกำหนดจัดการประชุมครั้งแรก ร่วมกับการประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครัืงที่ 10 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ทั้งนี้ผลงานที่เข้าร่วมดังกล่าวจะได้รับการตีพิมพ์ใน "วารสารราชมงคลวิชาการเพื่อสังคม" หรือ "วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ "

โดยส่งบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาทาง Email:journal.rses@gmail.com โดยแนบเป็นไฟล์ PDF
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561