สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 7 ก.พ.61 ถึงวันที่ 28 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับผลงานวิจัย ที่เข้าร่วมประกวดโครงการ
 
     

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ ผลงานวิจัย "เรื่อง พลังงานและสารหล่อลื่นชีวภาพจากพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต" ที่เข้าร่วมประกวดโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561 ระดับอุดมศึกษา และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ซึ่งได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท โดยเป็นผลงานวิจัยจากนิสิตระดับปริญาเอก สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่

1. นายโอภาส ชูนุตร
2. นางสาวธนาภรณ์ รักการ
3. นางสาวนาริสา บินหะยีดิง

ซึ่งมี รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ขอแสดงความชื่นชมและยินดีมายังทีมนักวิจัย ณ โอกาสนี้