สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 28 ก.พ.61 ถึงวันที่ 28 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานพื้นฐานเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี ครั้งที่ 1
 
     
ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานพื้นฐานเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี ครั้งที่ 1 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ห้องวิเคราะห์ทางเคมี ศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง นั้น บัดนี้ กระบวนการดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นตามวันเวลาที่กำหนดแล้ว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าร่วมอบรมฯ รายนามดังนี้