สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 มี.ค.61 ถึงวันที่ 26 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือกลาง (HPLC)
 
     
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้งานเครื่องมือ Chromatography  ครั้งที่ 1 (HPLC)
ระหว่างวันที่  10 – 11  มกราคม 2561