สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 มี.ค.61 ถึงวันที่ 26 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือกลาง (GCMS Basic Course)
 
     
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้งานเครื่องมือ Chromatography  ครั้งที่ 2 (GC-MS Basic Course)
ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2561