สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 พ.ค.61 ถึงวันที่ 15 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM)
 
     
     เมื่อวันที่ 25-27 เม.ย.61 บุคลากรสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา และนักวิจัย เข้าร่วมอบรม โครงการ พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM) ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2561 เพื่อนำมาสู่การจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด