สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 6 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยมุ่งตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
 
     

      เมื่อวันที่ 24 พ.ค.61 ที่ผ่านมา อ.ดร.วันลภ ดิษสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะนักวิจัย สังกัดมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยมุ่งตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ โดยได้รับเกียรติจากนายอะหมัด และสา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ และด่านศุลกากรบ้านประกอบ โดยได้รับเกียรติจาก นายอาทิตย์  วิสุทธิสมาจาร นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับคณะนักวิจัย อันนำไปสู่การพัฒนาชุมชนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด่านชายแดนไทย-มาเลเซียอย่างยั่งยืน