สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 7 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโจทย์วิจัยในพื้นที่อุทยานธรณีโลก
 
     
        เมื่อวันที่ 20 - 21 พ.ค. 61 ที่ผ่านมา อ.ดร.วันลภ ดิษสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยนักวิจัยสังกัด มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโจทย์วิจัยในพื้นที่อุทยานธรณีโลก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล  อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการประชุมระดมความคิดเห็นในการพัฒนาโจทย์วิจัยในพื้นที่อุทยานธรณีโลก จังหวัดสตูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสตูล