สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 10 ก.ย.61 ถึงวันที่ 10 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 15
 
     

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 15

สำนักสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 15 ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนพลังชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้” ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ หอปรัชญารัชการที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 20 ตุลาคม 2561 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://socresearch.crru.ac.th/soc/