สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 24 ก.ย.61 ถึงวันที่ 24 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12
 
     
            มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12 เนื่องในวโรกาส คล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 114 ปี “จริยธรรมการวิจัยสู่การพัฒนามาตรฐานงานวิจัย” ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rbru.ac.th/org/research/regis_research/