สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 9 ต.ค.61 ถึงวันที่ 9 ต.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม (CSD สัมพันธ์) ระดับชาติ ครั้งที่ 18
 
     
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอเชิญเข้าร่วมงาน
ประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม (CSD สัมพันธ์) ระดับชาติ ครั้งที่ 18
พลังประชาสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
รายละเอียด CLICK