สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 ต.ค.61 ถึงวันที่ 18 ต.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา
 
     
เมื่อวันที่ 18 ต.ค.61 ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา 
โดยภาคเช้า ได้ร่วมกันทำความสะอาดและถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดทุงสวนธรรม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 
ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. กฤษฎา พัชรสิทธิ์ นายกสโมสรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงเข้าร่วมกิจกรรมด้วย 
และภาคบ่าย กิจกรรม 5 ส. ณ สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง ม.ทักษิณ วข.พัทลุง