สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 ต.ค.61 ถึงวันที่ 18 ต.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสาธิตการเตรียมตัวอย่างการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดินและสารตกค้างในเนื้อสัตว์ ด้วยเทคนิคไมโครเวฟ
 
     
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 -16.30 น
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ บริษัท เค.เอส.พี อ๊อกต้าเทค จำกัด และ  Anton Paar Thailand 
ได้จัดกิจกรรมสาธิตการเตรียมตัวอย่างการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดินและสารตกค้างในเนื้อสัตว์ ด้วยเทคนิคไมโครเวฟ
ณ ห้องวิเคราะห์ทางเคมี ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง