สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ทรัพย์สินทางปัญญา
กลุ่มงานบริหารทรัพย์สินทางปัญญา
 
กลับหน้าหลัก