สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
หน่วยวิจัย
รายชื่อ หน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง
สนับสนุนหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง
ผลการพิจารณาจัดตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง
 
ผลการพิจารณาจัดตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง กลับหน้าหลัก

ผลการพิจารณาจัดตั้งหน่วยวิจัย
ศูนย์วิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง 

                                     ผลพิจารณาจัดตั้งหน่วยวิจัย ปี2557.pdf

                                     ผลการพิจารณาจัดตั้งศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

                                     ผลการพิจาณาจัดตั้งหน่วยวิจัย งบประมาณปี 2555