สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ศูนย์เครื่องมือกลาง
นโยบายและแผนการดำเนินงาน
ประกาศ / แบบฟอร์ม
ระบบสารสนเทศ
ห้องปฏิบัติการวิจัย
โครงการฝึกอบรม
เอกสารเผยแพร่
ภาพกิจกรรม REC
ติดต่อศูนย์เครื่องมือกลาง
 
นโยบายและแผนการดำเนินงาน กลับหน้าหลัก

 
ศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
(Research Equipment Centre)


เป้าหมายการดำเนินงาน