มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อสังคมเพื่อนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 10
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 7
งานประชุมวิชาการระดับชาติ TSU Conference ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วม “การประกวดผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” ในงานศรีวิชัยแฟร์ ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการนานาชาติ “การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๑
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกรางวัลบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ระดับส่วนงาน/ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2560
ขอเชิญร่วมงาน ASEAN Tourism Research Conference (ATRAC)2018
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ 2018
ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ


หน้าที่ :