กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 23 ก.ค.61 ถึงวันที่ 31 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึง..นิสิต (รุ่นพี่ 81 ที่ขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2561) เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อและศึกษาขั้นตอนการยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
 
     

ประกาศ..ถึง..นิสิต (รุ่นพี่ 81 ที่ขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2561)  เรื่อง การยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561  ขณะนี้ทางภารกิจ กยศ. ได้ทำการบันทึกกรอบวงเงินค่าเล่าเรียนให้กับนิสิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปให้นิสิตดำเนินการตรวสอบราบชื่อและบันทึกยืนยันค่าเล่าเรียน ในระบบ e โดยกำหนดให้ยืนยันตั้งแต่วันที่ 23 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นี้เท่านั้น โดยนิสิตสามารถศึกษาตัวอย่าง การยืนยันค่าเล่าเรียน ได้จากตัวอย่างข้างล่างนี้ รวมถึงจำนวนเงินค่าบำรุงการศึกษาจะแจ้งไว้ในตัวอย่างแล้ว ขอให้นิสิตศึกษาขั้นตอนอย่างละเอียดทุกหน้า.

#ตรวจสอบรายชื่อนิสิต จำนวน 84 คน ที่สามารถยืนยันค่าเล่าเรียนได้ คลิ๊ก


#ตัวอย่างขั้นตอนการยืนยันค่าเล่าเรียนและจำนวนค่าเล่าเรียน กยศ. / กรอ. คลิ๊ก

หมายเหตุ :
 
1. นิสิตยืนยันค่าเล่าเรียนตามจริงที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยไม่ต้องเพิ่ม 250 บาท เนื่องจากส่วนต่าง 250 บาท นิสิตจะต้องชำระเองตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด.

2. ขอใหนิสิตดำเนินให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อที่ทางผู้ปฎิบัติงาน จะดำเนินการปริ๊นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ ให้นิสิตได้เซ็นต์ในของ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561