กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 27 ส.ค.61 ถึงวันที่ 31 ส.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืมประเภทรายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 มารับสมุดบัญชีและบัตร ATM ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย อ่านรายละเอียด
 
     

ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืมประเภทรายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ขอเปิดบัญชีกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ขอให้นิสิตมารับสมุดบัญชีและบัตร ATM จะแบ่งลำดับการมารับ ในวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมหอพักปาริชาต 1 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. โดยนิสิตจะต้องตรวจสอบลำดับแฟ้มและเลขสมุดบัญชี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ขอให้นิสิตที่มีรายชื่ออยู่ในลำดับแฟ้มที่ 1 - 30 มารับสมุดบัญชีพร้อมกับบัตร ATM
2. วันพุธที่ที่ 29 สิงหาคม 2561 ขอให้นิสิตที่มีรายชื่ออยู่ในลำดับแฟ้มที่ 31 - 59 มารับสมุดบัญชีพร้อมกับบัตร ATM
*นิสิติจะต้องตรวจสอบลำดับแฟ้ม เลขที่บัญชี ชื่อผู้เปิดบัญชี เพื่อนำรายละเอียดดังกล่าวแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อรับสมุดบัญชี
**การตรวจสอบลำดับแฟ้ม ให้นิสิตดูจากตัวเลขด้านล่างเอ็กเซลล์ ใน 1 แฟ้มจะมี 25 เลขที่บัญชี 1 (ดูที่ไฮไลท์สีฟ้า หรือ แถวทึบติดกัน 2 แถว)

ตรวจสอบลำดับแฟ้มและเลขที่สมุดบัญชี คลิ๊ก

ข้อระวัง 
1. รหัสบัตรATM ธนาคารให้ไปเป็นเลข 6 หลัก จะเปลี่ยนเป็นรหัสใหม่ต้องเป็นเลข 6 หลักเท่านั้น
2. ตรวจดูชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้อง