กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 5 ก.ย.61 ถึงวันที่ 30 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึง..นิสิตใหม่ เฉพาะผู้ขอกู้ยืม กยศ. รายเก่าย้าย ที่ฟังการชี้แจงที่หอประชุมแล้ว ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง ศึกษาขั้นตอนการทำสัญญาในระบบและการเขียนข้อมูลในสัญญา อ่านรายละเอียด
 
     

ประกาศ..ถึง..นิสิตใหม่ เฉพาะผู้ขอกู้ยืม กยศ. รายเก่าย้าย ที่ฟังการชี้แจงที่หอประชุมแล้ว ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง ศึกษาขั้นตอนการทำสัญญาในระบบและการเขียนข้อมูลในสัญญา 
 
 ศึกษาตัวอย่างการบันทึกข้อมูลและการพิมพ์สัญญา คลิ๊ก 

ศึกษาขั้นตอนการเขียนข้อมูลในสัญญาและการจัดเรียงเอกสาร คลิ๊ก


ข้อกำหนด  - ข้อปฏิบัติ – ขั้นตอนที่นิสิตต้องดำเนินการ ดังนี้

1. ระหว่าง วันที่ 5 - 12 กันยายน 2561
นิสิตสามารถพิมพ์ เริ่มส่ง 7 - 12 กันยายน 2561 (เว้นวันหยุดราชการ)

2. หลังจากส่งสัญญาแล้วขอให้นิสิตติดตามการยืนยันค่าเล่าเรียนในระบบ ซึ่งจะเป็นขั้นตอนต่อไป

 


หมายเหตุ :
1. การส่งเอกสารจะต้องประกอบไปด้วย ตัวสัญญา 6 แผ่น จำนวน 2 ชุด โดยเขียนรายละเอียดและแนบเอกสารเพิ่มเติม ให้หนีบมา ยังไม่ต้องแม็ก

2. ตัวสัญญา สามารถปริ็นเป็น สีหรือ ขาว - ดำ ก็ได้

3. ขณะนี้เป็นการประกาศให้นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. รายเก่าย้าย ที่ฟังการชี้แจงที่หอประชุมแล้ว ดำเนินการเท่านั้น สำหรับนิสิตที่กู้ประเภท กยศ. รายใหม่ รอติดตามประกาศเป็นลำดับถัดไป

มีข้อสงสัยสอบถาม
พี่หญิง 086-4813813
พี่ต้นโอ๊ค 085-6723793