กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 7 ก.ย.61 ถึงวันที่ 28 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึง..นิสิตใหม่ ผู้ขอกู้ยืม กยศ. ประเภทรายเก่าย้าย ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียด
 
     

ประกาศ..ถึง..นิสิตใหม่ ผู้ขอกู้ยืม กยศ. ประเภทรายเก่าย้าย ประจำปีการศึกษา 2561  เรื่อง การยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561  นิสิตที่ส่งสัญญากู้ยืมแล้ว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปนิสิตจะต้องดำเนินการ คือ การบันทึกยืนยันค่าเล่าเรียน ในระบบ e ให้แล้วเสร็จภายในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 โดยนิสิตสามารถศึกษาตัวอย่าง การยืนยันค่าเล่าเรียน ได้จากตัวอย่างข้างล่างนี้ รวมถึงจำนวนเงินค่าบำรุงการศึกษาจะแจ้งไว้ในตัวอย่างแล้ว ขอให้นิสิตศึกษาขึ้นตอนอย่างละเอียดทุกหน้า. 

ตัวอย่างขั้นตอนการยืนยัค่าเล่าเรียนและจำนวนค่าเล่าเรียน  คลิ๊ก

ภาพตัวอย่าง การยืนยันค่าเล่าเรียน คลิ๊ก

ภาพแสดงจำนวนค่าเล่าเรียนของแต่ละคณะ คลิ๊ก


หมายเหตุ :  
1. นิสิตข้อมูลเพียง 3 ช่องเท่านั้น ดังนี้ 
    1.1. ช่องเลขที่ใบเสร็จ = ใส่รหัสนิสิต 9 ตัว เต็มเท่านั้น
    1.2. ช่องวันที่ = ให้ใส่วันที่ ที่นิสิตยืนยันค่าเล่าเรียน / 24092561
    1.3. ช่องค่าเล่าเรียน = นิสิตใส่ค่าเทอมตามสาขาวิชาที่นิสิตเรียน

2. นิสิตที่ยังไม่สามารถดำเนินการยืนยันค่าเล่าเรียนได้ 
    2.1. นิสิตที่ยังไม่ส่งสัญญา
    2.2. นิสิตที่รอประกาศรอบ 2

3. นิสิตยืนยันค่าเล่าเรียนตามจริงที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยไม่ลบ
   5,000

4. ขอใหนิสิตดำเนินให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อที่ทางผู้ปฎิบัติงาน จะดำเนินการปริ๊นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ ให้นิสิตได้เซ็นต์ตามที่ประกาศ ต่อไป