กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 11 ก.ย.61 ถึงวันที่ 21 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..รายชื่อนิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ.ประเภทรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 อ่านรายละเอียด
 
     

ประกาศ..รายชื่อนิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ.ประเภทรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 อ่านรายละเอียดให้ครบ.

ตรวจสอบรายชื่อนิสิตผู้กู้ยืม กยศ.รอบที่ 1 คลิ๊ก 

ข้อปฏิบัตินิสิตที่มีรายชื่อการประกาศ ดังนี้

1. กำหนดการประชุมชี้แจงการทำสัญญา : วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม IT สำนักคอมพิวเตอร์ ทุกคน

2. ศึกษาข้อมูลการทำสัญญาหลังจากการประชุม

3. ส่งสัญญาตามที่ภารกิจ กยศ. กำหนด

4. ติดตามกระบวนการต่อไปตามการแจ้งจาก ภารกิจ กยศ. ต่อไป

หมายเหตุ
1. นิสิตที่ยังไม่มีรายชื่อประกาศในรอบที่ 1 ขอให้ติดตามประกาศรอบ 2 ภายในเดือนตุลาคม 2561
2. นิสิตที่รอประกาศรายชื่อรอบ 2 ยังไม่ต้องชำระค่าเล่าเรียน / ในระบบบจะมีการแจ้งค้างชำระ ถือว่าปกติ


 

นิสิตมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้

พี่หญิง 086 - 4813813
พี่ต้นโอ๊ค 085-6723793 

facebook
พี่หญิง : แม่หญิงภัทรมาศ ธิรักษพันธ์ 
พี่ต้นโอ๊ค : หมูอ้วน อ้วนชมพู / หมูอ้วน อ้วนชมพู กยศ.
ชื่อกลุ่ม : กยศ. ม.ทักษิณ 611