กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 3 ต.ค.61 ถึงวันที่ 13 ต.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ. ประเภทผู้กู้รายเก่าย้ายและรายใหม่ รอบ 1 รอบ 2 กรอ. รายเก่าย้ายและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง ประกาศลำดับรายชื่อและกำหนดการเซ็นต์แบบยืนยัน ค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 
     

ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ. ประเภทผู้กู้รายเก่าย้ายและรายใหม่ รอบ 1 รอบ 2 กรอ. รายเก่าย้ายและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ทุกคน ทุกคณะ ที่ยืนยันค่าเล่าเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางภารกิจ กยศ. ขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้พี่หญิง พี่ต้น ได้ดำเนินการในส่วนของการปริ๊นเอกสารแบบยืนยันค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ รวมทั้งผู้ช่วยอธิการบดีลงลายมือชื่อผู้ให้กู้ยืม เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปนิสิตจะต้องดำเนินการดังนี้ (อ่านรายละเอียดให้หมด)

1. กำหนดเซ็นต์ :
- นิสิตผู้กู้ยืม กรอ. รายเก่าย้ายและรายใหม่ ทุกคน :
เซ็นต์วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 17.15 น. ณ ห้องประชุมหอพักปาริชาต 1
- นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. รายใหม่ รอบ 1 รอบ 2 ทุกคน
เซ็นต์วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหอพักปาริชาต 1

- นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. เก่าย้ายสถานศึกษา ลำดับที่    1 - 220
เซ็นต์วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมหอพักปาริชาต 1

- นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. เก่าย้ายสถานศึกษา ลำดับที่ 221 - 440
เซ็นต์วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมหอพักปาริชาต 1

- นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. เก่าย้ายสถานศึกษา ลำดับที่ 441 - 687
เซ็นต์วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมหอพักปาริชาต 1


2.  ตรวจสอบรายชื่อการเซ็นต์และจดจำลำดับรายชื่อของนิสิตเองว่าอยู่ลำดับที่เท่าใด (ลำดับที่ปรากฏจะรวมทั้งรายเก่าย้ายฯและรายใหม่) ให้เรียบร้อย เพื่อสะดวกในการค้นหาเอกสารของพี่ๆ

ตรวจสอบลำดับ รายชื่อนิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. ประเภทผู้กู้ รายเก่าย้ายและรายใหม่ ที่จะเซ็นต์แบบยืนยันค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 คลิ๊ก


3. นิสิตที่มาเซ็นต์แบบยืนยันค่าเล่าเรียนค่าครองชีพ จะต้องนำเอกสารมาในวันเซ็นต์ ดังนี้
   3.1. นิสิตที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (ในสัญญาไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรม)
        -ให้นำสำเนาบัตรประชาชนของนิสิตเองมา 1 ฉบับพร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง

   3.2. นิสิตที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ในสัญญามีผู้แทนโดยชอบธรรม) 
            - ให้นำสำเนาบัตรประชาชนของนิสิตเองมา 1 ฉบับพร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง
            - นิสิตจะต้องพาผู้แทนโดยชอบธรรมมา 1 คน เพื่อเซ็นต์ช่องผู้แทนฯ ในแบบยืนยันฯ (ผู้แทนฯ เป็นเพื่อนหรือรุ่นพี่ ที่มีอายุมากกว่า 20 ปี / นิสิตไม่ต้องพาผู้ปกครองมา / ผู้แทนฯ 1 คน เซ็นต์ให้ผู้กู้ยืม ได้มากกว่า 1 คน / ผู้แทนที่เป็นเพื่อนหรือรุ่นพี่ต้องมาพร้อมกับผู้กู้ยืม)
            - ให้นำสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนฯ มา 1 ฉบับพร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง

4. นิสิตที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือสกุลให้นำสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ ใบเปลี่ยนนำสกุล เซ็นต์สำเนาถูกต้อง
 
5. การแต่งการชุดนิสิต / ชุดพละ / เสื้อกิจกรรม / เสื้อสโม - เฟรชชี่

6. เตรียมปากกาน้ำเงินมาให้พร้อม


    *** หมายเหตุ ***                           

1. ขอให้นิสิตมาตามระยะเวลาที่ ภารกิจ กยศ. กำหนด
2. ขอให้นิสิตตรวจสอบลำดับการเซ็นต์มาให้เรียบร้อย (รายชื่อในประกาศมีรายชื่อ กยศ. / กรอ. นิสิตเลือกประเภทการกู้ยืมจากแถบประกาศรายชื่อด้านล่างซ้ายมือ ตามแถบสี กรอ. สีชมพู กยศ. เก่าย้าย สีเขียว กยศ. ใหม่ สีเหลือง)
3. นิสิตรายเก่าย้ายที่ประชุมหอพัปาริชาต 1 และ นิสิตรายใหม่ที่ยังไม่ประกาศรายชื่อที่ต้องรอรอบ 3 ให้นิสิตติดตามประกาศดำเนินการช่วงเดือนพฤศจิกายน
3. ขอให้นิสิตเข้าประตูฝั่งร้านสวัสดิการ (ประตูฉุกเฉิน) รองเท้าวางบนชั้นวางให้เรียบร้อย


นิสิตมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้

พี่หญิง 086 - 4813813
พี่ต้นโอ๊ค 085-6723793 

facebook
 
พี่ต้นโอ๊ค : หมูอ้วน อ้วนชมพู / หมูอ้วน อ้วนชมพู กยศ.
ชื่อกลุ่ม : กยศ. ม.ทักษิณ 611