กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 1 พ.ย.61 ถึงวันที่ 30 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึงน้องนิสิต ผู้กู้ กยศ. / กรอ. ทุกคน ทุกชั้นปี ทุกประเภท ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ดำเนินการบันทึกการขอกู้ยืมฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และกำหนดการส่งเอกสาร อ่านรายละเอียด
 
     

ประกาศ..ถึงน้องนิสิต ผู้กู้ กยศ. / กรอ. ทุกคน ทุกชั้นปี ทุกประเภท ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ขณะนี้ทาง กยศ. ส่วนกลาง ได้เปิดระบบเพื่อให้นิสิตแจ้งความประสงค์การขอกู้ผ่านระบบ e-studentloan ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  ทั้งนี้ทางภารกิจ กยศ. มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงแจ้งให้นิสิตบันทึกข้อมูลในระบบ e-studentloan ให้ถูกต้อง คลิ๊กยอมรับ บันทึกแบบให้เรียบร้อย
ตัวอย่างคลิ๊กลิงค์ข้างล่างนี้

ศึกษาตัวอย่างการบันทึกความประสงค์การขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. และบันทึกค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 คลิ๊ก


เมื่อนิสิตบันทึกข้อมูลและตั้งค่าเอกสารเป้นที่เรียบร้อยแล้ว นิสิตจะต้องปริ๊นแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นกระดาษ A4 สีตามประเภทผู้กู้ยืมฯ ดังนี้

  

ผู้กู้ยืม กยศ. 

 

- นิสิตผู้กู้ ประเภทรายเก่า ม.ทักษิณ ส่งแบบบันทึกยืนยันการขอกู้ฯ (สีฟ้า)

- นิสิตผู้กู้ ประเภทรายเก่าย้ายสถานศึกษา ส่งแบบบันทึกยืนยันการขอกู้ฯ (สีเขียว)

- นิสิตผู้กู้ ประเภทรายใหม่ ส่งแบบบันทึกยืนยันการขอกู้ฯ (สีเหลือง)

ผู้กู้ยืม กรอ.

- นิสิตผู้กู้ประเภทรายเก่า ม. รายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ ส่งแบบบันทึกยืนยันการขอกู้ฯ (สีชมพู)

นิสิตที่ยังไม่ดาวโหลดเอกสารกิจกรรม 18 ชั่วโมง สามารถดาวโหลดได้จากลิงค์ด้านล่างนี้


ดาวโหลดเอกสารกิจกรรมอาสา 18 ชั่วโมง คลิ๊ก


กำหนดส่งเป็น ชั้นปี คณะฯ ดังนี้


คณะศิลปกรรมศาสตร์           ส่งวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
คณะนิติศาสตร์                  ส่งวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และ 2 
ส่งวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 - 5  ส่งวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
คณะวิทยาลัยการจัดการฯ UMDC ส่งวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 1และ2 ส่งวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 3และ4 ส่งวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
คณะเศรษฐศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 1และ2 ส่งวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
คุณะเศรษฐศาสตร์ฯชั้นปีที่ 3และ4 ส่งวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561              

**นิสิตฝึกสอนคณะศึกษาศาสตร์ ส่งตามกำหนดคือ 15 พฤศจิกายน พี่หญิงอนุโลมให้ฝากรุ่นน้องส่งได้ มีแบบยืนยันการขอกู้และใบกิจกรรม 18 ชม.
นิสิตส่งเอกสารที่ห้องภารกิจ กยศ. หอพักปาริชาต 1 ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ตามวันที่กำหนด

สำหรับนิสิตที่ยังไม่ได้ทำสัญญาในภาคเรียนที่ 1 รายเก่าย้ายและรายใหม่ รอบ 3 ดังนี้ สาขาวิชาการตลาด ประกอบการฯ / สาขาวิชาประวัติศาสตร์ / สาขาวิชาศิลปะการแสดง / สาขาวิชาศิลปศึกษา เทคโนฯ พลศึกษา ภาษาไทย และสังคมศึกษา นิสิตยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามประกาศภาคเรียนที่ 2 ทั้งนี้ขอให้นิสิตทำกิจกรรมและดาวโหลดใบกิจกรรม 18 ชั่วโมงเตรียมความพร้อมไว้ก่อน เนื่องจากนิสิตอาจจะต้องดำเนินการต่อเนื่องทั้งภาคเรียนที่ 1 และ 2 ไปพร้อมๆ กัน นิสิตจะทราบผลภายในเดือนพฤศจิกายน

หมายเหตุ : - กำหนดให้นิสิตส่งแบบบันทึกยืนยันการขอกู้ฯ พร้อมกับแนบเอกสารกิจกรรม 18 ชั่วโมง เขียนสาขาวิชาและจำนวนค่าเล่าเรียนที่มุมบนขวามือ

            - ขอให้นิสิตส่งเอกสารตามระยะเวลาที่ภารกิจ กยศ. ม.ทักษิณ กำหนด (นิสิตต้องส่งด้วยตนเองเท่านั้น)

            - ขอให้นิสิตตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกให้ระเอียด อาทิเช่น หลักสูตรที่เรียนกี่ปี / กำลังศึกษาชั้นปีที่ / ชื่อคณะ / รหัสนิสิต ก่อนการบันทึกข้อมูล ให้เรียบร้อย