กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 29 พ.ย.61 ถึงวันที่ 7 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ. รายเก่าย้าย / รายใหม่ รอบ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง ศึกษาขั้นตอนการทำสัญญาในระบบ และ กำหนดการส้ง อ่านรายละเอียดให้หมด
 
     
 

อ่านรายละเอียดให้หมด

ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ. รายเก่าย้าย / รายใหม่ รอบ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง ศึกษาขั้นตอนการทำสัญญาในระบบ

 
 ศึกษาตัวอย่างการบันทึกข้อมูลและการพิมพ์สัญญา คลิ๊ก 


ข้อกำหนด  - ข้อปฏิบัติ – ขั้นตอนที่นิสิตต้องดำเนินการ ดังนี้

1. นิสิตสามารถพิมพ์สัญญาระหว่าง วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2561 สามารถส่งวันที่ 30 พฤศจิกายน และ วันที่ 3 ธันวาคม 2561 (ใช้กระดาษ A4 สีขาว)


2. หลังจากนิสิตพิมพ์สัญญาแล้ว ไม่ต้อเขียนข้อมูลในสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น ขอให้นิสิตส่งสัญญามาที่พี่หญิง พี่ต้นโอ๊คก่อนเท่านั้น จึงจะสามารถดำเนินการขั้นตอนอื่นได้
 

3. หลังจากส่งสัญญาแล้วขอให้นิสิตติดตามการยืนยันค่าเล่าเรียนในระบบ ซึ่งจะเป็นขั้นตอนต่อไป (รอการแจ้งจากพี่หญิง พี่ต้นโอ๊ค หลังการส่งสัญญา)

4. เนื่องจากระยะเวลาการทำสัญญามีระยะเวลาที่จำกัด นิสิตคนใดที่ไม่สามารถปริ๊นสัญญาด้วยตัวเองได้ สามารถมาแจ้งที่ห้อง กยศ. หรือสอบถามจากเพื่อที่ดำเนินการแล้ว.

หมายเหตุ :
1. การส่งเอกสารจะต้องประกอบไปด้วย ตัวสัญญา 6 แผ่น แยกเป็น จำนวน 2 ชุด โดยไม่ต้องเขียนรายละเอียดใดๆ ทั้งสิ้นและสัญญาที่จะส่ง ให้หนีบมา ยังไม่ต้องแม็ก

2. ตัวสัญญา สามารถปริ็นเป็น สี หรือ ขาว - ดำ ก็ได้

3. ขณะนี้เป็นการประกาศให้นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. รายเก่าย้าย / รายใหม่ รอบ 3 ดำเนินการขอกู้ยืมในภาคเรียนที่ 1 เท่านั้น.

มีข้อสงสัยสอบถาม
พี่หญิง 086-4813813
พี่ต้นโอ๊ค 085-6723793