กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 30 พ.ย.61 ถึงวันที่ 7 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึง..นิสิต ผู้ขอกู้ยืม กยศ. ประเภทรายเก่าย้าย / รายใหม่ รอบ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียด
 
     

ประกาศ..ถึง..นิสิต ผู้ขอกู้ยืม กยศ. ประเภทรายเก่าย้าย / รายใหม่ รอบ 3 ประจำปีการศึกษา 2561   เรื่อง การยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561  นิสิตที่ส่งสัญญากู้ยืมแล้ว เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น ขั้นตอนต่อไปนิสิตจะต้องดำเนินการ คือ การบันทึกยืนยันค่าเล่าเรียน ในระบบ e หลังเวลา 16.00 น. (ของวันที่ส่งสัญญา) โดยนิสิตสามารถศึกษาตัวอย่าง การยืนยันค่าเล่าเรียน ได้จากตัวอย่างข้างล่างนี้ รวมถึงจำนวนเงินค่าบำรุงการศึกษาจะแจ้งไว้ในตัวอย่างแล้ว ขอให้นิสิตศึกษาขึ้นตอนอย่างละเอียดทุกหน้า. 

ตัวอย่างขั้นตอนการยืนยัค่าเล่าเรียนและจำนวนค่าเล่าเรียน  คลิ๊ก

ภาพตัวอย่าง การยืนยันค่าเล่าเรียน คลิ๊ก

ภาพแสดงจำนวนค่าเล่าเรียนของแต่ละคณะ คลิ๊ก


หมายเหตุ :  
1. นิสิตข้อมูลเพียง 3 ช่องเท่านั้น ดังนี้ 
    1.1. ช่องเลขที่ใบเสร็จ = ใส่รหัสนิสิต 9 ตัว เต็มเท่านั้น
    1.2. ช่องวันที่ = ให้ใส่วันที่ ที่นิสิตยืนยันค่าเล่าเรียน / ตัวอย่าง 30112561
    1.3. ช่องค่าเล่าเรียน = นิสิตใส่ค่าเทอมตามสาขาวิชาที่นิสิตเรียน

3. นิสิตยืนยันค่าเล่าเรียนตามจริงที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยไม่ลบ
   5,000 และไม่ต้อง บวก 250 บาท


4. ขอใหนิสิตดำเนินให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อที่ทางผู้ปฎิบัติงาน จะดำเนินการปริ๊นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ ให้นิสิตได้เซ็นต์ตามที่ประกาศ ต่อไป