กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 14 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 28 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึงน้องนิสิต ผู้กู้ กยศ. กลุ่มรอบ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การขอกู้ยืม กยศ. ภาคเรียนที่ 2 อ่านรายละเอียด
 
     

ประกาศ..ถึงน้องนิสิต ผู้กู้ กยศ. กลุ่มรอบ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การขอกู้ยืม กยศ. ภาคเรียนที่ 2  ขณะนี้ทาง กยศ. ส่วนกลาง ได้เปิดระบบเพื่อให้นิสิตแจ้งความประสงค์การขอกู้ผ่านระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  ทางภารกิจ กยศ. มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอแจ้งให้น้องนิสิตเข้าไปศึกษาตัวอย่างการบันทึกข้อมูลในระบบ e-studentloan เพื่อดำเนินการขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2 พร้อมกับบันทึกยืนยันค่าเล่าเรียนของภาคเรียนที่ 2 ทันที (อ่านรายละเอียดให้ครบ)

ศึกษาตัวอย่างการบันทึกความประสงค์การขอกู้ยืม กยศ. และบันทึกค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 คลิ๊ก

  

หลังจากที่นิสิตบันทึกข้อมูลแล้ว นิสิตจะต้องปริ๊นแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นกระดาษ A4 สีตามประเภทผู้กู้ยืมฯ ดังนี้

ผู้กู้ยืม กยศ. 

 

- นิสิตผู้กู้ ประเภทรายเก่าย้ายสถานศึกษา ส่งแบบบันทึกยืนยันการขอกู้ฯ (สีเขียว)

- นิสิตผู้กู้ ประเภทรายใหม่ ส่งแบบบันทึกยืนยันการขอกู้ฯ (สีเหลือง)


ดาวน์โหลดเอกสารกิจกรรมอาสา 18 ชั่วโมง คลิ๊ก


ข้อปฏิบัติการดาวน์โหลดเอกสาร 18 ชม. มีรายละเอียดดังนี้
1. นิสิตดาวน์โหลดเอกสาร 18 ชม.

2. นิสิตจะต้องทำกิจกรรมอย่างน้อย 5 กิจกรรม (ในกรณีกิจกรรมนั้นมีระยะเวลา 1 วัน อาทิเช่น กวาดวัด กวาดมัสยิด เก็บขยะ) ต้องดาวน์โหลดเอกสาร 5 แผ่น ติดภาพกิจกรรมละ 3 ภาพในเอกสาร 18 ชม. 1 แผ่น หน้า - หลัง

3. นิสิตทำ 1 กิจกรรมได้ แต่กิจกรรมนั้นจะต้องต่อเนื่อง 3 วัน เช่น ออกค่ายกับชมรมหรือสโมฯ 
ดาวน์โหลดเอกสาร 1 แผ่น ติดภาพกิจกรรมละ 3 ภาพในเอกสาร 18 ชม. 1 แผ่น ระบุวันที่ทำกิจกรรมให้ชัดเจน ติดภาพหน้า - หลัง

4. นิสิตที่บริจาคโลหิตไม่ผ่านแต่ต้องผ่านการตรวจจากเจ้าหน้าที่ ให้นิสิตทำเพิ่มอีก 1 - 2 กิจกรรม 
ต้องดาวน์โหลดเอกสาร 2 - 3 แผ่น ติดภาพกิจกรรมละ 3 ภาพในเอกสาร 18 ชม. 1 แผ่น หน้า - หลัง

5. นิสิตสามารถบริจาคโลหิตที่สถานพยาบาลได้ทุกแห่ง ถ่ายภาพเก็บไว้ทุกขั้นตอน การเซ็นต์ผู้รับผิดชอบโครงการ พี่หญิง พี่ต้นโอ๊ค จะเป็นผู้เซ็นต์ให้

6. การเซ็นต์ผู้รับผิดชอบโครงการ จะต้องให้ผู้จัดทำโครงการเป็นผู้เซ็นต์ ส่วนช่องผู้ตรวจ พี่หญิง พี่ต้นโอ๊ค จะเป็นผู้เซ็นต์ให้

7. ภาพประกอบการทำกิจกรรมโครงการ ต้องเป็นภาพระหว่างการทำงานจริง ไม่ต้องการภาพที่ถ่ายสวยงามหรือภาพหมู่

กำหนดการส่ง
 1. ขอกู้ในระบบและยืนยัน ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561
2. ส่งเอกสารวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องภารกิจ กยศ. หอพักปาริชาต 1
3. เอกสารที่ส่งมีเพียงแบบยืนยันจากระบบ ปริ๊นเเอกสารสีตามประเภทการขอกู้ยืม จำนวน 1 แผ่น และ ใบกิจกรรม 18 ชั่วโมง จำนวนตามที่ดำเนินการจริง.