กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 1 พ.ค.62 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ .. ถึงนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. ทั้งประเภทผู้ขอกู้ยืมใหม่และประเภทรายเก่าย้าย
 
     

ภารกิจ กยศ. มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยพี่หญิง พี่ต้นโอ๊ค ยินดีต้อนรับปาริชาตช่อใหม่ ปี 2562 ทุกๆ คน เข้าสู่รั้ว ฟ้า-เทา

ประกาศ .. ถึงนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2562
ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ. 
ทั้งประเภทผู้ขอกู้ยืมใหม่และประเภทรายเก่าย้ายสถานศึกษา / กรอ. ประเภทรายเก่าย้ายสถานศึกษา

  ขณะนี้ e studentloan เปิดระบบให้เฉพาะผู้ขอกู้ยืมรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรหัส ขอให้นิสิตที่ยังไม่เคยขอรหัสดำเนินการขอรหัสตามขั้นตอนที่จะแจ้งไว้ข้างล่างประกาศนี้ รวมถึงการดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครการขอกู้เพื่อดำเนินการเขียน และเตรียมเอกสารแนบเพิ่มเติมให้เรียบร้อย
  สำหรับนิสิตที่เป็นผู้ที่เคยขอกู้ยืมจากสถานศึกษาเดิมแล้ว ขอให้นิสิตทำการดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครและเตรียมเอกสารเพิ่มเติมไว้ก่อน ก่อนที่นิสิตผู้กู้ยืมทั้ง 2 ประเภทจะดำเนินการขั้นตอนต่อไป ซึ่งจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ
  ขอให้น้องดำเนินการตามที่พี่หญิง พี่ต้นโอ๊คประกาศ น้องจะได้ดำเนินการได้ถูกต้อง  โดยรายละเอียดของเอกสาร ทั้งการเขียนและเตรียมเอกสารแนบ ได้แจ้งไว้ให้กับนิสิตเรียบร้อยแล้ว นิสิตสามารถคลิ๊กอ่านกระบวนการเขียนข้อมูล ได้จากตัวอย่างด้านล่างนี้ ทั้ง 2 ประเภท ทั้งรายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ 

#อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน ข้อ 1 สำหรับรายเก่าย้าย ข้อ 2 สำหรับรายใหม่ที่ยังไม่เคยขอกู้ยืม


1. สำหรับนิสิตผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา กยศ. / กรอ. ประจำปีการศึกษา 2562

เอกสารชี้แจงการดำเนินการเบื้องต้นและการจัดเตรียมเอกสารของผู้ขอกู้ยืม อ่านด้วยนะ คลิ๊ก

 แบบบันทึกการตรวจสอบเอกสารการกู้ยืม (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2562 คลิ๊ก
 แบบบันทึกการตรวจสอบเอกสารการกู้ยืม (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2562 คลิ๊ก

 แบบคำขอกู้ยืม (ใบสมัคร) ประจำปีการศึกษา 2562 คลิ๊ก

 เอกสารเพิ่มเติม (ใบสมัคร) ประจำปีการศึกษา 2562 คลิ๊ก
รายละเอียดการกรอกข้อมูลในเอกสารใบสมัคร คลิ๊กอ่าน

2. สำหรับนิสิตผู้กู้รายใหม่ กยศ.  ประจำปีการศึกษา 2562

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรหัสผ่านผู้ขอกู้ยืม รายใหม่ คลิ๊กอ่าน

เอกสารชี้แจงการดำเนินการเบื้องต้นและการจัดเตรียมเอกสารของผู้ขอกู้ยืม อ่านด้วยนะ คลิ๊ก

 แบบบันทึกการตรวจสอบเอกสารการกู้ยืม (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2562 คลิ๊ก

 แบบคำขอกู้ยืม (ใบสมัคร) ประจำปีการศึกษา 2562 คลิ๊ก

 เอกสารเพิ่มเติม (ใบสมัคร) ประจำปีการศึกษา 2562 คลิ๊ก
รายละเอียดการกรอกข้อมูลในเอกสารใบสมัคร คลิ๊กอ่าน

หมายเหตุ

1. นิสิตประเภทผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษาและผู้กู้รายใหม่ สามารถจัดเตรียมดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครและเอกสารแนบได้ระหว่างที่ยังไม่เปิดภาคเรียนและดาวน์โหลดให้ถูกต้องตามประเภทการกู้ของนิสิต

2. นิสิตที่ดำเนินการดาวน์โหลดเอกสารแล้วสามารถดำเนินการเขียนรายละเอียดเบื้องต้นตามตัวอย่างที่ประกาศไว้ เท่าที่เขียนได้ รายละเอียดจะแจ้งเพิ่มเติมให้นิสิตรับทราบหลังจากได้เข้าฐานแล้ว

3. นิสิตที่มีข้อสงสัยในการจัดเตรียมเอกสาร นิสิตจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งในช่วงปฐมนิเทศ

4. นิสิตสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับผิดชอบภารกิจกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

มีข้อสอบถามเพิ่มเติม
พี่หญิง 086-4813813
พี่ต้นโอ๊ค 085-6723793

facebook
พี่ต้นโอ๊ค : หมูอ้วน อ้วนชมพู / เว็บเพจ หมูอ้วน อ้วนชมพู กยศ.
ชื่อกลุ่ม : กยศ. ม.ทักษิณ 621