มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. ชั้นปีที่ 1 - 3 ทุกคน ทุกคณะ เรื่อง การย้ายทะเบียนบ้าน โดยการย้ายชื่อของนิสิตเข้าทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ่าน
ประกาศ..ถึงน้องนิสิต ผู้กู้ กยศ. รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การยืนยันขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2 กำหนดการส่งเอกสาร อ่าน.
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. ทุกคน ทุกประเภท ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง กำหนดการเซ็นต์เอกสารค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ ภาคที่ 2 และตรวจสอบรายชื่อ อ่าน
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ. รอบ 2 เรื่อง การพิจารณาผลการกู้ยืมรอบที่ 2 อ่าน
ประกาศ..ถึง...นิสิตผู้กู้ยืม กยศ./กรอ. ทุกคน ทุกชั้นปี เรื่อง ดำเนินการบันทึกการขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และกำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมและใบกิจกรรม 18 ชั่วโมง อ่าน
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. รายเก่าย้าย รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง ศึกษาตัวอย่างขั้นตอนการเขียนข้อมูลในสัญญาและการเซ็นต์แต่ละจุดของสัญญาและแบบยืนยันค่าเล่าเรียน อ่านรายละเอียดทั้งหมด
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. ประเภทผู้กู้รายเก่าย้ายและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 ทุกคน ทุกคณะ เรื่อง กำหนดการเซ็นต์ ตรวจสอบลำดับรายชื่อก่อนการเซ็นต์ อ่านรายละเอียดทั้งหมด
ประกาศ..ถึง..นิสิตใหม่ ผู้ขอกู้ยืม กยศ.กรอ. ประเภทรายเก่าย้ายและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านให้ละเอียด
ประกาศ..ถึง..นิสิตใหม่ผู้ขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. รายเก่าย้ายและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์กู้ยืม รอบแรก และพิมพ์สัญญา อ่านรายละเอียด
ประกาศ..ด่วน..ถึง..นิสิตผู้กู้ยืมรายเก่า ที่ผลการเรียนไม่ถึง 2 และกลุ่มนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ฯ ขอให้ยืนยันค่าเล่าเรียนโดยด่วน อ่านรายละเอียด.
ประกาศ..ถึง...นิสิตใหม่ผู้ขอกู้ยืมฯ ประเภทรายเก่าย้ายและรายใหม่ (รุ่นน้อง) เรื่อง กำหนดการที่นิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. จะต้องปฏิบัติ อ่าน
ปรกาศ.ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. รายเก่า ม. (รุ่นพี่) ชั้นปีที่ 3 - 4 เท่านั้น ทุกคน เรื่อง กำหนดการเซ็นต์เอกสารและตรวจสอบรายชื่อ อ่าน
ปรกาศ.ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. รายเก่า ม. (รุ่นพี่) ชั้นปีที่ 2 เท่านั้น ทุกคน เรื่อง กำหนดการเซ็นต์เอกสารและตรวจสอบรายชื่อ อ่าน
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ (รุ่นน้อง) ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง ศึกษาตัวอย่างการเขียนใบสมัครการขอกู้ยืม กยศ. อ่าน
ประกาศ..ถึง...นิสิตใหม่ผู้กู้ยืมฯ เรื่อง ศึกษาขั้นตอนและการดาวน์โหลดเอกสาร การขอกู้ยืม อ่าน
ปรกาศ.ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. รายเก่า ย้ำ รายเก่า (รุ่นพี่) ที่เกรดเกิน 2 ในเทอมที่ 2 ที่ส่งเอกสารแล้ว เรื่อง การยืนยันค่าเล่าเรียนและการศึกษาขั้นตอนการยืนยันค่าเล่าเรียน อ่าน
ปรกาศ.ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กรอ. รายเก่า ย้ำ รายเก่า (รุ่นพี่) ที่ส่งเอกสารแล้ว เรื่อง การยืนยันค่าเล่าเรียนและการศึกษาขั้นตอนการยืนยันค่าเล่าเรียน อ่าน
ปรกาศ.ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. รายเก่า ย้ำ รายเก่า (รุ่นพี่) ที่ส่งเอกสารแล้ว เรื่อง การยืนยันค่าเล่าเรียนและการศึกษาขั้นตอนการยืนยันค่าเล่าเรียน อ่าน
แจ้ง..ถึง..นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ประปีการศึกษา 2559 เรื่อง แจงขั้นตอนการตรวจสอบยอดหนี้จากกู้ยืม กยศ. / กรอ. อ่าน
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. รายเก่า มทษ ทุกคน ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การบันทึกข้อมุลขอกู้ยืมและกำหนดการส่งเอกสารการขอกู้ฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 อ่าน


หน้าที่ :