มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ประกาศ..ถึง..นิสิต ผู้ขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. ทุกคน ทุกชั้นปี ทุกประเภท (ยกเว้น กยศ. รอบ 3) ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง ประกาศลำดับรายชื่อการเซ็นต์แบบค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียด
ประกาศ..ถึง..นิสิต ผู้ขอกู้ยืม กยศ. ประเภทรายเก่าย้าย / รายใหม่ รอบ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียด
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ. รายเก่าย้าย / รายใหม่ รอบ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง ศึกษาขั้นตอนการทำสัญญาในระบบ และ กำหนดการส้ง อ่านรายละเอียดให้หมด
ประกาศ..ถึงน้องนิสิต ผู้กู้ กยศ. / กรอ. ทุกคน ทุกชั้นปี ทุกประเภท ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ดำเนินการบันทึกการขอกู้ยืมฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และกำหนดการส่งเอกสาร อ่านรายละเอียด
ประกาศ..ถึงน้องนิสิต ผู้กู้ กยศ. / กรอ. ทุกคน ทุกชั้นปี ทุกประเภท ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง ข้อปฏิบัติภาคเรียนที่ 2
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ. ประเภทผู้กู้รายเก่าย้ายและรายใหม่ รอบ 1 รอบ 2 กรอ. รายเก่าย้ายและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง ประกาศลำดับรายชื่อและกำหนดการเซ็นต์แบบยืนยัน ค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ประกาศ..ถึง..นิสิตใหม่ ผู้ขอกู้ยืม กยศ. ประเภทรายใหม่ รอบ 1 และ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียด
ประกาศ..รายชื่อนิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ.ประเภทรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 อ่านรายละเอียด
ประกาศ..รายชื่อนิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ.ประเภทรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 อ่านรายละเอียด
ประกาศ..ถึง..นิสิตใหม่ ผู้ขอกู้ยืม กยศ. ประเภทรายเก่าย้าย ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียด
ประกาศ..ถึง..นิสิตใหม่ เฉพาะผู้ขอกู้ยืม กยศ. รายเก่าย้าย ที่ฟังการชี้แจงที่หอประชุมแล้ว ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง ศึกษาขั้นตอนการทำสัญญาในระบบและการเขียนข้อมูลในสัญญา อ่านรายละเอียด
ประกาศ..ถึง..นิสิตใหม่ เฉพาะผู้ขอกู้ยืม กรอ. รายเก่าย้าย / รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง ศึกษาขั้นตอนการทำสัญญาในระบบและการเขียนข้อมูลในสัญญา อ่านรายละเอียด
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืมประเภทรายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 มารับสมุดบัญชีและบัตร ATM ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย อ่านรายละเอียด
ประกาศ..ถึง..นิสิต (รุ่นพี่ 81 ที่ขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2561) เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อและศึกษาขั้นตอนการยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศ..ถึง..นิสิตรุ่นพี่ ย้ำ รุ่นพี่ 571 - 601 ผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. ทุกคน ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง ประกาศกำหนดการยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึง..นิสิต (รุ่นพี่ปี 2 - 4 ทุกคน ทุกคณะ ที่ขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2561) (ที่มีรหัสนิสิต 581 - 601 เท่านั้น) เรื่อง แจ้งรายชื่อนิสิตที่ ยืนยัน และ ยังไม่ยืนยัน ค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
ขั้นตอนการชำระเงินคืน กองทุนฯ 61
ประกาศ..ถึง..นิสิต (รุ่นพี่ปี 2 - 4 ทุกคน ทุกคณะ ที่ขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2561) (ที่มีรหัสนิสิต 581 - 601 เท่านั้น) เรื่อง การยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศ..ด่วน..ถึง..นิสิตฝึกสอนชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ ที่กู้ยืม กยศ. / กรอ. ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียด
ประกาศ..ถึง...นิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ทุกคน น้องใหม่ ปีการศึกษา 2561 ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เรื่อง ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อ่าน


หน้าที่ :