มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ประกาศ..ถึง..นิสิต ผู้ขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. ทุกคน ทุกชั้นปี ทุกประเภท เรื่อง ประกาศลำดับรายชื่อการเซ็นต์แบบค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ และกำหนดการเซ็นต์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศ..ถึง..นิสิต ผู้ขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. ทุกคน ทุกชั้นปี ทุกประเภท เรื่อง ประกาศลำดับรายชื่อการเซ็นต์แบบค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศ..ถึง..นิสิต ผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. ทุกคน ทุกชั้นปี ทุกประเภท เรื่อง.. ดำเนินการความประสงค์ขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ในระบบ e และกำหนดส่งเอกสารการขอกู้ยืม
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ประเภทผู้กู้รายเก่าย้ายและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ทุกคน ทุกคณะ ที่ยืนยันค่าเล่าเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรื่อง..กำหนดการเซ็นต์แบบยืนยันค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศ..ถึง..นิสิต ผู้ขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. ประเภทรายเก่าย้ายสถานศึกษา และ รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เรื่องการยืนยันค่าเล่าเรียน 1/2562
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ./ กรอ. ประเภทรายเก่าย้าย / รายใหม่ ที่ฟังการชี้แจงที่หอประชุมแล้ว ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืมประเภทรายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เรื่อง รับสมุดบัญชีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ประกาศ..ถึง..นิสิต ผู้ขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. รายเก่า ม. ทุกคน ทุกชั้นปี ทุกประเภท เรื่อง ประกาศลำดับรายชื่อการเซ็นต์แบบค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศ .. ถึง..นิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 เรื่อง..ศึกษาขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในระบบ e และกำหนดการส่ง
ประกาศ..ถึง..นิสิต ผู้ขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. ประเภทรายเก่า ม. ย้ำ รายเก่า ม. ประจำปีการศึกษา 2562 เรื่อง การยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศ .. ถึงนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. ทั้งประเภทผู้ขอกู้ยืมใหม่และประเภทรายเก่าย้าย
ประกาศ..ถึงน้องนิสิต ผู้กู้ กยศ. กลุ่มรอบ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การขอกู้ยืม กยศ. ภาคเรียนที่ 2 อ่านรายละเอียด
ประกาศ..ถึง..นิสิต ผู้ขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. ทุกคน ทุกชั้นปี ทุกประเภท (ยกเว้น กยศ. รอบ 3) ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง ประกาศลำดับรายชื่อการเซ็นต์แบบค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียด
ประกาศ..ถึง..นิสิต ผู้ขอกู้ยืม กยศ. ประเภทรายเก่าย้าย / รายใหม่ รอบ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียด
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ. รายเก่าย้าย / รายใหม่ รอบ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง ศึกษาขั้นตอนการทำสัญญาในระบบ และ กำหนดการส้ง อ่านรายละเอียดให้หมด
ประกาศ..ถึงน้องนิสิต ผู้กู้ กยศ. / กรอ. ทุกคน ทุกชั้นปี ทุกประเภท ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ดำเนินการบันทึกการขอกู้ยืมฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และกำหนดการส่งเอกสาร อ่านรายละเอียด
ประกาศ..ถึงน้องนิสิต ผู้กู้ กยศ. / กรอ. ทุกคน ทุกชั้นปี ทุกประเภท ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง ข้อปฏิบัติภาคเรียนที่ 2
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ. ประเภทผู้กู้รายเก่าย้ายและรายใหม่ รอบ 1 รอบ 2 กรอ. รายเก่าย้ายและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง ประกาศลำดับรายชื่อและกำหนดการเซ็นต์แบบยืนยัน ค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ประกาศ..ถึง..นิสิตใหม่ ผู้ขอกู้ยืม กยศ. ประเภทรายใหม่ รอบ 1 และ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียด
ประกาศ..รายชื่อนิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ.ประเภทรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 อ่านรายละเอียด


หน้าที่ :