มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ประกาศ..ถึง..นิสิตใหม่ เฉพาะผู้ขอกู้ยืม กยศ. รายเก่าย้าย ที่ฟังการชี้แจงที่หอประชุมแล้ว ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง ศึกษาขั้นตอนการทำสัญญาในระบบและการเขียนข้อมูลในสัญญา อ่านรายละเอียด
ประกาศ..ถึง..นิสิตใหม่ เฉพาะผู้ขอกู้ยืม กรอ. รายเก่าย้าย / รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง ศึกษาขั้นตอนการทำสัญญาในระบบและการเขียนข้อมูลในสัญญา อ่านรายละเอียด
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืมประเภทรายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 มารับสมุดบัญชีและบัตร ATM ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย อ่านรายละเอียด
ประกาศ..ถึง..นิสิต (รุ่นพี่ 81 ที่ขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2561) เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อและศึกษาขั้นตอนการยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศ..ถึง..นิสิตรุ่นพี่ ย้ำ รุ่นพี่ 571 - 601 ผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. ทุกคน ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง ประกาศกำหนดการยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึง..นิสิต (รุ่นพี่ปี 2 - 4 ทุกคน ทุกคณะ ที่ขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2561) (ที่มีรหัสนิสิต 581 - 601 เท่านั้น) เรื่อง แจ้งรายชื่อนิสิตที่ ยืนยัน และ ยังไม่ยืนยัน ค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
ขั้นตอนการชำระเงินคืน กองทุนฯ 61
ประกาศ..ถึง..นิสิต (รุ่นพี่ปี 2 - 4 ทุกคน ทุกคณะ ที่ขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2561) (ที่มีรหัสนิสิต 581 - 601 เท่านั้น) เรื่อง การยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศ..ด่วน..ถึง..นิสิตฝึกสอนชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ ที่กู้ยืม กยศ. / กรอ. ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียด
ประกาศ..ถึง...นิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ทุกคน น้องใหม่ ปีการศึกษา 2561 ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เรื่อง ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อ่าน
แจ้ง..ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม รายเก่า ม. ทุกคน ขอให้นิสิตดาวน์โหลดแบบตรวจสอบเอกสารใหม่ อ่าน
กำหนดการส่งเอกสาร 1/2561 ประกาศ...ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. รายเก่า ม. ทุกคน ย้ำว่ารายเก่า ม. ที่กำลังจะเลื่อนชั้นปี ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ประกาศ..ถึง...นิสิตผู้กู้ยืม กยศ./กรอ. ทุกคน ทุกชั้นปี ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561เรื่อง ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อ่าน
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. ชั้นปีที่ 1 - 3 ทุกคน ทุกคณะ เรื่อง การย้ายทะเบียนบ้าน โดยการย้ายชื่อของนิสิตเข้าทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ่าน
ประกาศ..ถึงน้องนิสิต ผู้กู้ กยศ. รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การยืนยันขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2 กำหนดการส่งเอกสาร อ่าน.
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. ทุกคน ทุกประเภท ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง กำหนดการเซ็นต์เอกสารค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ ภาคที่ 2 และตรวจสอบรายชื่อ อ่าน
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ. รอบ 2 เรื่อง การพิจารณาผลการกู้ยืมรอบที่ 2 อ่าน
ประกาศ..ถึง...นิสิตผู้กู้ยืม กยศ./กรอ. ทุกคน ทุกชั้นปี เรื่อง ดำเนินการบันทึกการขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และกำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมและใบกิจกรรม 18 ชั่วโมง อ่าน
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. รายเก่าย้าย รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง ศึกษาตัวอย่างขั้นตอนการเขียนข้อมูลในสัญญาและการเซ็นต์แต่ละจุดของสัญญาและแบบยืนยันค่าเล่าเรียน อ่านรายละเอียดทั้งหมด
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. ประเภทผู้กู้รายเก่าย้ายและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 ทุกคน ทุกคณะ เรื่อง กำหนดการเซ็นต์ ตรวจสอบลำดับรายชื่อก่อนการเซ็นต์ อ่านรายละเอียดทั้งหมด


หน้าที่ :