คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 30 พ.ค.61 ถึงวันที่ 1 ก.ค.61
 (อ่าน 515)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ทั่วไป] เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตร วท.ม.ฟิสิกส์
 
     
                   คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตร วท.ม.ฟิสิกส์ 

แผน ก แบบ ก1 จำนวนรับ 5 คน
แผน ก แบบ ก2 จำนวนรับ 5 คน 

 
 
รายละเอียดโครงการ*ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. - 30 มิ.ย. 61