คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 12 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 12 ก.ย.61
 (อ่าน 592)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [นิสิต] คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับเหรียญรางวัลอะตอมเกมส์
 
     

เซปักตะกร้อ ประเภททีมชาย

รองชนะเลิศอันดับ 2

 

 

ปี 2

อัมรินทร์ นาครัตน์

สาขาเคมีอุตสาหกรรม

 

ปี 2

กิตติ ทับวัง

สาขาเคมีอุตสาหกรรม

 

ปี 2

ฟุรกอน โอกาศ

สาขาคณิตศาสตร์

 

ปี 2

ธนพล หนุนอนันต์

สาขาเคมีอุตสาหกรรม

 

ปี 2

สรรเสริญ คุ่ยยกสุย

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 

ปี 2

ฮานัส มาแย

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

ปี 1

มูฮัยมีน บืองาฉา

สาขาชีววิทยา

 

ปี 2

อามีน ยีเด็ง

สาขาเคมีอุตสาหกรรม

กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ชาย

รองชนะเลิศอันดับ 1

 

 

ปี 2

นพดล กู้เมือง

สาขาเคมีอุตสาหกรรม

กรีฑา วิ่ง 100 เมตร หญิง

รองชนะเลิศอันดับ 2

 

 

ปี 2

นิธินันท์ ทองพันธ์

สาขาจุลชีววิทยา

กรีฑา วิ่ง 200 เมตร ชาย

รองชนะเลิศอันดับ 1

 

 

ปี 2

นพดล กู้เมือง

สาขาเคมีอุตสาหกรรม

กรีฑา วิ่ง 400 เมตร หญิง

รองชนะเลิศอันดับ 1

 

 

ปี 2

หทัยรัตน์ ชุมบุตร

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรีฑา วิ่ง 4 x 100 เมตร ชาย

รองชนะเลิศอันดับ 2

 

 

ปี 2

นพดล กู้เมือง

สาขาเคมีอุตสาหกรรม

 

ปี 2

ทิวาปกฏ ปานโบว์

สาขาชีววิทยา

 

ปี 2

เอกภาพ อย่างดี

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 

ปี 3

เกษม ทองดำ

สาขาคณิตศาสตร์

กรีฑา วิ่ง 4 x 100 เมตร หญิง

รองชนะเลิศอันดับ 1

 

 

ปี 2

วิมลมาศ รัตนคำ

สาขาคณิตศาสตร์

 

ปี 4

หทัยชนก สุขเกิด

สาขาเคมี

 

ปี 2

ศรัณญา ชูฉิม

สาขาชีววิทยา

 

ปี 2

นิธินันท์ ทองพันธ์

สาขาจุลชีววิทยา