คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 13 ส.ค.61
 (อ่าน 465)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์
 
     
                     ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ส่งมอบขยะอันตรายประเภทต่างๆ จากห้องปฏิบัติการ ให้กับฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง เพื่อส่งต่อให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ที่จะมีการจัดจ้างขนย้ายขยะอันตรายดังกล่าวนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีเป็นลำดับถัดไป โดยการดำเนินการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ "การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดพัทลุง" เพื่อมุ่งสร้างความตระหนักและให้ความรู้เพื่อลดปัญหาขยะอันตรายในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรวบรวมและรับขยะอันตรายจากหน่วยงานราชการ ส่วนงานภาครัฐ และเอกชน ที่ได้รวบรวมไว้นำไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง จัดขึ้น สำหรับการดำเนินการในครั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการที่คณะวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทยด้วย