คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 25 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 25 ก.ย.61
 (อ่าน 422)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [บุคลากร] อาจารย์ ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง และผู้ร่วมทีมวิจัยผ่านการคัดเลือกจาก 32 โดยผู้เชี่ยวชาญ
 
     
                 อาจารย์ ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เดินทางไป ร่วมแข่งขันในโอกาสที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ โครงการ U.REKA ในความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุน Startup ระหว่าง วันที่ 1 มิ.ย. 61 ถึงวันที่ 3 มิ.ย. 61 โดยอาจารย์ ดร.นิชากรณ์ พันธ์คงและผู้ร่วมทีมวิจัยจากทีม TuneJai จากบริษัท Pordeekum AI สามารถผ่านการคัดเลือกจาก 32 ทีม จากผู้เชี่ยวชาญและเข้าร่วม Workshop อย่างเข้มข้น และผ่านการ Potching แสดงไอเดียในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบโจทก์ธุรกิจผ่านเทคโนโลยีขั้นสูงหรือ Deep Tech ต่อหน้าคณะกรรมการชั้นนำจากวงการต่างๆ เพื่อคัดเลือกทีมที่เข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพเพื่อบ่มเพาะธุรกิจ (Incubation Program) พร้อมรับเงินทุนตั้งต้นทีมละ 200,000 บาท ได้แก่ทีม ได้แก่ AIM Global Innovation,Easy Rice,InThai,Perception,Pordeekum.AI,QuTE,TinyEpicBrains,TrueEye,Unicoin,Xplorer C และกาดใหญ่ โดยมีกรอบระยะเวลาดังนี้ โครงการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยระยะเริ่มแรกสนับสนุนให้นักวิจัยเติบโตจนครบวงจร โดยการนำเอาไอเดียจาก ideation bootcamp มาพัฒนาต่อยอดใน incubation program (ระยะที่ 1) เป็นระยะเวลา 3 เดือน จากนั้นเมื่อไอเดียถูกทดสอบความเป็นไปได้และสร้างเป็น Prototype ที่มีศักยภาพ จึงจะผ่านเข้าสู่ระยะ Research & Development (ระยะที่ 2) ที่เป็นการลงทุนกับการค้นคว้าวิจัยระดับลึก เพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมล้ำสมัย (breakthrough innovations) ที่สามารถนำมาต่อยอดในเชิงพานิชย์ได้เมื่อพร้อมเข้าสู่ Accelerator (ระยะที่ 3)

               อาจารย์ ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง กล่าวว่า "JUBJAI" รางวัล นวัตกรรมยอดเยี่ยมด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 2561 จากแนวคิดด้าน AI ที่ดูเป็นนามธรรม ในการดูแลผู้ป่วยภาวะซึมเศร้า 3 ปีที่ผ่านมา ทีมวิจัยเราทำงานหนัก เพื่อพิสูจน์ว่านวัตกรรมจากแรงบันดาลใจ ความทุ่มเท มีประโยชน์ต่อสังคมไทยจริง ๆ ปีนี้ทั้งปี เป็นช่วงเวลาที่เรานำผลงานพยามยามผลักดันสู่การนำไปใช้งานจริง รางวัลที่ได้มากมาย แต่วันนี้ที่ดีใจที่สุด คือ วันที่เราสามารถนำ จับใจ มาอยู่ในที่ที่เค้าควรอยู่ คือหน่วยงานที่ดูแลสุภาพคนไทยทั้งประเทศ คือกระทรวงสาธารณสุข ขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขที่เล็งเห็นความสามารถและประโยชน์ของจับใจ

มาร่วมทดลองใช้ "จับใจ" เพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ โต้ตอบอัตโนมัตินี้ด้วยกัน เริ่มที่นี่ https://jubjaiweb.herokuapp.com/index.html