คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 25 ก.ย.61
 (อ่าน 341)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา อ้นทอง ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ
 
     
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา อ้นทอง สังกัดสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ โครงการ การเสริมสร้างการดำเนินงานพื้นที่ชุมชนน่าอยู่จังหวัดพัทลุง และชุมชนชายแดนใต้ (จังหวัดยะลาและปัตตานี) ด้วยการเปลี่ยนผลแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เอกสารถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ ณ ห้อง 1345 SC1 คณะวิทยาศาสตร์