คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 5 ก.ค.61 ถึงวันที่ 21 ก.ค.61
 (อ่าน 136)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ทั่วไป] ขอเชิญชวนเข้าร่วมพิธีแห่เทียนพรรษาและถวายหลอดไฟ
 
     

กำหนดการ

โครงการแห่เทียนพรรษาและถวายหลอดไฟ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

   สำนักสงฆ์ห้วยปริง ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง

ระหว่างวันที่ 16 - 20  กรกฎาคม 2561

  

วันที่ 16 - 17  กรกฎาคม 2561

เวลา 08.00 -16.00 น.

 

กิจกรรม : พิธีหล่อเทียนพรรษา
- บุคลากรร่วมสมทบอุปกรณ์สำหรับถวายวัดตามศรัทธา เช่น หลอดไฟขนาดยาว (LED)  หรือ ชุดหลอดไฟขนาดยาว (LED) ไม้กวาดก้านมะพร้าว  ไม้กวาดก้านไม้ไผ่ ไม้กวาดดอกหญ้า  แปรงขัดห้องน้ำ น้ำยาล้างห้องน้ำ ไม้ถูพื้น เป็นต้น     
- บุคลากรร่วมสมทบวัสดุสำหรับการหล่อเทียนพรรษา (เทียนเหลือง / ขี้ผึ้ง / ไส้เทียนด้ายดิบ)

สถานที่ ณ ลานกิจกรรมใต้อาคารวิทยาศาสตร์  1  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

วันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2561

เวลา 07.00 -12.00 น.

 

กิจกรรม : พิธีหล่อเทียนพรรษา
- ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงร่วมสมทบอุปกรณ์สำหรับถวายวัดตามศรัทธา เช่น หลอดไฟขนาดยาว (LED)  หรือ ชุดหลอดไฟขนาดยาว (LED) ไม้กวาดก้านมะพร้าว  ไม้กวาดก้านไม้ไผ่ ไม้กวาดดอกหญ้า  แปรงขัดห้องน้ำ น้ำยาล้างห้องน้ำ ไม้ถูพื้น เป็นต้น    
- ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงร่วมสมทบวัสดุสำหรับการหล่อเทียนพรรษา (เทียนเหลือง / ขี้ผึ้ง / ไส้เทียนด้ายดิบ)

สถานที่ ณ ตลาดสดป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

เวลา 13.00 น. - เวลา 15.00 น.

 

- ขึ้นรถพร้อมกัน ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

- พร้อมกัน ณ สำนักสงฆ์ห้วยปริง ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

- พิธีถวายเทียนพรรษา
- อาราธนาศีล
- พระสงฆ์ให้ศีล
- กล่าวคำถวายเทียนพรรษา
- พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำรับพร
- เสร็จพิธี

 

หมายเหตุ  - การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย

                - บุคลากรสามารถนำอุปกรณ์ถวายวัดเพิ่มเติมได้ในวันที่ 20 ก.ค. 61

แบบตอบรับการเข้าร่วมออนไลน์