คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 9 ก.ค.61 ถึงวันที่ 21 ก.ค.61
 (อ่าน 80)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [บุคลากร] ขอเชิญชวนบุคลากรตอบแบบสำรวจความสุข HAPPINOMETER ออนไลน์
 
     
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรตอบแบบสำรวจความสุข HAPPINOMETER ออนไลน์
ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

โดยคลิกที่ http://www.enterprise.happy.mahidol.ac.th/
รหัสผ่าน happytsu

ทั้งนี้แนะนำให้ใช้ผ่าน Google Chrome sinv Firefox