คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 ก.ค.61 ถึงวันที่ 11 ต.ค.61
 (อ่าน 236)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประชุมพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
     

          ด้วยฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กำหนดให้หน่วยงานจัดทำงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้เชิญผู้บริหาร ประธานสาขาวิชาและผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. – 15.30 น. ณ ห้องประชุมทางไกล SC1218 พัทลุง และ SC216 สงขลา