คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 12 ก.ค.61 ถึงวันที่ 17 ก.ค.61
 (อ่าน 143)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [บุคลากร] คณะวิทยาศาสตร์ขอเชิญร่วมกิจกรรมเพื่อความผ่อนคลาย เรื่อง น้ำปั่นเพื่อสุขภาพ
 
     

                     ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งความสุข จึงกำหนดจัดโครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข กิจกรรมผ่อนคลาย (Happy relax) เรื่อง น้ำปั่นเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ ผ่อนคลายจากการทำงาน พร้อมทั้งการดูแลสุขภาพไปด้วย โดยผู้เข้าร่วมสามารถนำผลไม้มาร่วมปั่น และนำแก้วน้ำส่วนตัวมาด้วย

                 ในการนี้ ขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง SC1218 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง และห้อง SC216 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา

สนใจติดต่อ: 
นางสุธันยารัต  ชูสง สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง โทรศัพท์ ภายใน 61-2105


กำหนดการ โครงการ

มหาวิทยาลัยแห่งความสุข กิจกรรมเพื่อความผ่อนคลาย เรื่อง น้ำปั่นเพื่อสุขภาพ

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.  

ณ ห้องประชุม SC1218 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
และห้องประชุม
SC216 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา

*************************************************************************

 

เวลา

เรื่อง

13.00 13.30 น.

ลงทะเบียน

13.30 13.45 น.

กล่าวเปิด

โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  ช่วยพนัง)

13.45 15.00 น.

กิจกรรมเพื่อความผ่อนคลาย เรื่อง น้ำปั่นเพื่อสุขภาพ

โดยมีสูตรเพื่อความผ่อนคลาย พร้อมประโยชน์ ดังนี้

- สูตรน้ำแตงโม

- สูตรน้ำสับปะรด

- สูตรน้ำกระเจี๊ยบแดงกับพุทราจีน

- สูตรน้ำเสาวรส

- สูตรน้ำกีวี

- สูตรน้ำมะพร้าว

15.00 16.00 น.

ร่วมรับฟังเรื่อง เคล็ด (ไม่) ลับยกระดับความฟิต “การออกกำลังกาย ลดพุง” โดย นายติณณ สุวรรณคีรี

 

หมายเหตุ :  1. ผู้เข้าร่วมใส่กางเกงวอร์ม เพื่อร่วมกิจกรรม ช่วง เวลา 15.00 - 16.00 น.

   2. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม