คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 3 ส.ค.61 ถึงวันที่ 1 ธ.ค.62
 (อ่าน 267)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ทั่วไป] ขอความร่วมมือบุคลากรแสกนลายนิ้วมือเพื่อใช้กับเครื่องเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ SC1 และ SC2
 
     

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ กำหนดแผนการรักษาความปลอดภัยและรักษาทรัพย์สินภายในคณะวิทยาศาสตร์ทั้ง 2 อาคารคือ อาคาร SC1 และ SC2 ในเวลานอกทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-08.00 น. และวันหยุด ตลอดทั้งวัน เนื่องจากเวลาดังกล่าวเป็นเวลานอกทำการ เพื่อความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์จึงติดตั้งเครื่องเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติระหว่าง SC1 และ SC2 โดยเครื่องแสกนลายนิ้วมือทำหน้าที่เปิด-ปิดประตูอัตโนมัติและบันทึกข้อมูลการเข้าออกบุคลากรนอกเวลาทำการทั้ง 2 อาคาร มีผลบังคับใช้ระบบแสกนลายนิ้วมือในวันที่ 23 กันยายน 2561 เป็นต้นไป คณะวิทยาศาสตร์ขอความร่วมมือบุคลากรในคณะทำการบันทึกลายนิ้วมือ 

ช่องทางติดต่อสำหรับขอรับแสกนลายนิ้วมือ สามารถติดต่อได้ 2 ช่องทาง
1. คุณวทัญญู ชูประจิตต์ โทร. 2100 (อยู่ที่ตึก SC1 ชั้นล่างติดห้องสโม)
2. คุณ
คทายุทธ์ คงมณี โทร. 2121 (อยู่ที่ตึก SC1 ชั้น 1 หลังห้องถ่ายเอกสาร)

สำหรับนิสิต ป.ตรี-โท-เอก ที่ต้องการเข้าใช้ห้องปฎิบัติการนอกเวลา
สามารถโหลดแบบฟอร์มได้ที่