คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 28 ส.ค.61 ถึงวันที่ 13 ก.ย.61
 (อ่าน 571)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ทั่วไป] บรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การศึกษาต่อต่างประเทศ และวิธีหาทุนการศึกษา
 
     

กำหนดการ

การบรรยายพิเศษ การศึกษาต่อต่างประเทศ และวิธีหาทุนการศึกษา

ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 13.00เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุม MF 1200  อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง

 

***************************************

12.30 - 13.00 น.        ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

13.00 - 13.10 น.        กล่าวต้อนรับ  โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต

13.10 – 15.00 น.       การบรรยายพิเศษ การศึกษาต่อต่างประเทศ  และวิธีหาทุนการศึกษา
  โดยวิทยากร อาจารย์ปิยณัฐ  สร้อยคำ

15.00 - 15.30 น.        ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์

หมายเหตุ : กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตาม


 

ทำแบบตอบรับออนไลน์ได้ที่