คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 ก.ย.61 ถึงวันที่ 7 ก.ย.61
 (อ่าน 173)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ทั่วไป] โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
 
     

กำหนดการ

โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561

เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ อาคารประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

 

12.30 - 13.00 น.    ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

13.00 - 13.10 น.    กล่าวต้อนรับและชี้แจงกิจกรรม

13.10 - 13.20 น.    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ให้โอวาท เนื่องในโอกาสวันไหว้ครู

13.20 - 13.30 น.    กิจกรรมเชิดชูเกียรตินิสิต

                           กิจกรรม ครูในดวงใจและรางวัลการแต่งกลอนวันครู

13.30 - 13.50 น.    การแสดงจากคณะผู้นำเชียร์และคฑากร คณะวิทยาศาสตร์

                           พิธีไหว้ครู

13.50 – 14.10 น.   การขับเสภา  ผู้นำนิสิต ขึ้นต้นกล่าวคำบูชาครู และนิสิตทุกคนกล่าวพร้อมกัน

14.10 - 15.30 น.     ผู้แทนสโมสรนิสิต ผู้แทนนิสิตไหว้ครูพร้อมมอบดอกไม้

15.30 - 16.00 น.    นิสิตพบคณาจารย์

หมายเหตุ :

1. คณาจารย์สวมเสื้อสีเหลืองและสูท

2. กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม