คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รับสมัครงาน
เริ่มแสดง :: 8 ต.ค.61 ถึงวันที่ 2 พ.ย.61
 (อ่าน 805)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ วมว. – ม.ทักษิณ
 
     

ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดโครงการ วมว. – ม.ทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์  จำนวน 2 อัตรา

              โครงการ วมว. – ม.ทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ วมว. – ม.ทักษิณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโครงการ วมว. – ม.ทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1.  ตำแหน่งอาจารย์ สาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านคณิตศาสตร์หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านคณิตศาสตร์
-หากมีประสบการณ์สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หรือ มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถรับผิดชอบดูแลนักเรียนที่มหาวิทยาลัย โรงเรียน และหอพัก รวมถึงการทำกิจกรรมนอกสถานที่ได้ โดยมีวันหยุดตามที่โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ กำหนด
             

2.  ตำแหน่งอาจารย์ สาขาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านฟิสิกส์ หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านฟิสิกส์
หากมีประสบการณ์สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หรือ มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถรับผิดชอบดูแลนักเรียนที่มหาวิทยาลัย โรงเรียน และหอพัก รวมถึงการทำกิจกรรมนอกสถานที่ได้ โดยมีวันหยุดตามที่โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ กำหนด

อัตราเงินเดือน
คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 22,500 บาท
คุณวุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 26,250 บาท

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก : พฤศจิกายน 2561   

วิธีการสมัคร

1. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง SC1203 ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. และตั้งแต่ 13.00 - 17.00 น.)

2. ส่งใบสมัครและหลักฐานทางไปรษณีย์ถึงคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 (กรณีส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ เอกสารทั้งหมดต้องถึงคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ภายในเวลา 17.00 น. เท่านั้น)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ 1

ห้อง SC1203 โทร. 074-609-600 ต่อ 2500                 

                    Website : http://www2.tsu.ac.th/org/sci/


ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
1.ประกาศ 
3.ใบสมัคร