คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 25 ม.ค.63
 (อ่าน 107)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์พัฒนาเด็กเมืองลุง
 
     
    วันที่ 24 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง โดยนายวิสุทธิ์  ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ได้มีการลงนามบันทึกความความร่วมมือทางวิชาการกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย อ.ดร.ธนพันธุ์  ปัทมานนท์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล โดยนายปัญญา  ขุนฤทธิ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานในด้านการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้มีคุณภาพเทียบเคียงกับโรงเรียนมาตรฐานสากล และเสริมสร้างการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายทางการศึกษา สำหรับ 3 โรงเรียน ได้แก่ 1)โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง  2)โรงเรียนมัธยมศึกษาเกาะหมาก  3)โรงเรียนบ้านท่าแค(วันครู 2500)  

ข่าวโดย ... อบจ.พัทลุง และ อัจฉรา  ขุนลึก 
ภาพโดย ...อบจ.พัทลุง